Veggavisen er Nettavisens leserbrevspalte og debattfora. Et sted for meninger, debatter og arrangementer.

Veggavisens debattredaktør er Jon Hagebø

Meldinger fra Nettavisen

Klikk på ønsket område for å delta i debattene:
Politikk
Fotball
Musikk
Spill
Nett på sak
Sjakk
It, data og mobil

8035 medlemmer

Se alle

Veggavisen er en sone på Origo.

Annonse

Veggavisen er Nettavisens leserbrevspalte og debattfora. Et sted for meninger, debatter og arrangementer.

Alle som ønsker det kan opprette en sone her på Veggavisen basert på interesse eller meninger. Her viser vi et utvalg av nye bidrag fra soner i nettverket til Veggavisen.

Exclamation_desat_24

Billettløse straffes urettferdig

BILLETTLØSE STRAFFES URETTFERDIG

Exclamation_desat_24

Russland bør stenges ute fra OL i Rio

Det er med sjokk og vantro at man må konstatere at Russland i mange år har hatt et organisert dopingprogram innenfor friidrett. Konsekvensen av denne typen organisert doping må være utestengelse.

Exclamation_desat_24

Ensom

ENSOM

Exclamation_desat_24

Skift og turnus: – når den politiske staten motarbeider staten

Skift og turnusarbeid ble gjenstand for grundig gjennomgang da Arbeidsmiljøloven ble utformet i 1977. Bak de enkelte lovparagrafene lå det metervis med forskning og dokumentasjon på hvilke ulemper og helserisiko det er forbundet med å jobbe skift og turnusarbeid. Siden den gang er det kommet enda mer forskning, som heller forsterker tidligere forskning enn å svekke den.

Exclamation_desat_24

Fra aktiv til passiv på dagtid ?

FRA AKTIV TIL PASSIVDAGTID ?

Exclamation_desat_24

Demokrati – eller konsulentdemokrati?

Hvem skal definere samfunnet, og samfunnets utvikling? Demokratisk valgte politikere og deres ideologiske ståsted og det offentlige byråkratiet, eller pr- og konsulentbyråer?

Exclamation_desat_24

Kommunesammenslåing og kompetanse m.v.

Kommunesammenslåing er en av Fremskrittspartiet-/ Høyre-regjeringens viktige saker i denne valgperioden. Det borgerne inviteres til å ta stilling til, er et EU-initiert forslag, og hvor regjeringen bruker et negativt resultat fra Danmark som modell for gjennomføringen i Norge. Regjeringens tre viktigste argumenter for å gjennomføre reformen i Norge er: Vi skal få «et sterkt lokaldemokrati», kommunene skal bli mer «robuste», og sammenslåing er nødvendig for at kommunene skal tilegne seg «nødvendig kompetanse».

Exclamation_desat_24

Kommunal gjeld og velferd

Kommunegjelden i Norge er blitt ganske formidabel. I 2013 ble det opplyst at den lå på 350 milliarder kroner. Det tilsvarer en gjelde på om lag 70 000 kroner pr innbygger.

Exclamation_desat_24

Klasseskille blant pensjonister

Den gangen Folketrygden ble konstruert i 1967, var grunntanken å sikre eldre en verdig alderdom og økonomisk trygghet.

Exclamation_desat_24

Angrepene på NRK-lisensen

Hvorfor er jeg glad i NRK, og hvorfor synes jeg lisensen er helt greit å betale? Og hvorfor nærmest «hater» Fremskrittspartiet og Høyre fjernsynslisensen og NRK?

Exclamation_desat_24

Åpenhet i politikken blir mer og mer viktig!

Kan medlemmer av lukkede brorskapsorganisasjoner inneha politiske verv?

Exclamation_desat_24

Midlertidig ansatt - på lav stillingsbrøk - i bemanningsforetak?

Kommune- og fylkestingsvalget er en unik mulighet for velgerne til å signalisere uenighet mot den liberaliseringen og fleksibiliteten i arbeidslivet, som Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti innførte med ny Arbeidsmiljølov fra 1. juli 2015.

Exclamation_desat_24

Ravnkollen seiret - Hurra

RAVNKOLLEN SEIRETHURRA

Exclamation_desat_24

Våre valgløfter

VÅRE VALGLØFTER

Exclamation_desat_24

Med tvang skal demokratiet temmes!

Ferdinand Finne skrev at «Veien blir til mens man går». Dette ble etter hvert en ledelsesfilosofi hvis formål var at historiske tilbakeblikk ikke lenger viktig, man skal bare se fremover. Kommunereformen minner mye om at “veien blir til mens man går”. De som har forsøkt denne ledelsesfilosofien har fått erfare at det kan gå veldig galt.

Kalender

Har du et arrangement du vil at flere skal vite om? Da kan du legge det inn her!

Se hele kalenderen

Kampsaker

«Det bør settes ned et utvalg til og revidere Grunnloven.»

Per-Arne
Ta standpunkt!
3 er positive
3 er kritiske

«Vi trenger forbud mot innavl av hunder, og obligatorisk helseattest ved alle registreringer av rasehunder.»

Person_greenPerson_greenPerson_greenPerson_greenPerson_greenPerson_greenPerson_greenPerson_greenPerson_greenPerson_greenPerson_greenTa standpunkt!
User_128x128
11 er positive
2 er kritiske

«“Skal persontrakkasering rettsforfølges?” »

Person_greenPerson_greenPerson_greenPerson_greenPerson_greenPerson_greenPerson_greenPerson_greenPerson_greenPerson_greenPerson_greenPerson_greenPerson_greenPerson_greenPerson_greenPerson_greenPerson_greenTa standpunkt!
User_128x128
17 er positive
3 er kritiske

Soner i vår region

Alle som ønsker det kan opprette en sone på Veggavisen. Her viser vi et utvalg av soner. Opprett din egen sone

Soner fra Veggavisen

Soner vi anbefaler